Adhesive

Glue Gun Canister
A3005

600ml

Glue Gun Canister
A3005

600ml

Gun MS Polymer (Sausages)
A3013

600ml

Gun MS Polymer (Sausages)
A3013

600ml

Stauf Multilayer Contract Adhesive
A3020

13kg

Stauf Multilayer Contract Adhesive
A3020

13kg

Stauf PVA Adhesive
A3017

750g

Stauf PVA Adhesive
A3017

750g

Stauf SMP 930 Ultra Adhesive
A3021

18kg

Stauf SMP 930 Ultra Adhesive
A3021

18kg

Stauf VDP 130 Primer
A3022

10kg

Stauf VDP 130 Primer
A3022

10kg

Stauf VPU 155 DPM
A3023

5kg

Stauf VPU 155 DPM
A3023

5kg